Általános SZerződési Feltételek


Praktika Tűzvédelmi Kft. (www.praktikatuzvedelem.hu üzletág)
Általános Szerződés Feltételei


Eladó adatai:

Név: Praktika Tűzvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 4/B.

Telefon/fax: +3674 315924

e-mail cím: infopraktika@tolna.net

Cégjegyzékszám: Cg. 17-09-006038

Bejegyző bíróság:  Tolna Megyei Bíróság Cégbírósága

Adószám: 14016709-2-17

Műhely engedély száma: E 228/21/2012

A Praktika Kft. magatartási kódexhez nem csatlakozott.

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: MEDIAPORTAL Kft.

Székhely és levelezési cím: 7100 Szekszárd, Székely B. u. 22.

e-mail cím: info@szekszardportal.hu

Cégjegyzékszám: 17-09-007742

Adószám: 12421107-2-17


Termékek, árak

Minden, weboldalunkon (www.praktikatuzvedelem.hu) megtalálható termék új termék, kivéve a „Használt készülékek” almenüben található termékek.

A termékek fontosabb jellemzőit a Vevő a konkrét termék információs oldalából ismerheti meg részletesen. A termékek színben, formában minimálisan eltérhetnek a bemutatott képtől. A Praktika Kft. törekszik rá, hogy a kép a konkrét termékről készüljön, mely a lehetőségekhez képest hűen tükrözi a termék valóságos megjelenését. Ha bizonytalan a termék kinézetét illetően, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat.

A termékekhez tartozó leírásokat a gyártók, és beszállítók adják át nekünk, ezért a valótlan, vagy nem megfelelő leírásokért, illetve az elírásokért felelősséget nem vállalunk.


Minden termékre 1 év a garancia.
Az általunk forgalmazott termékekre hivatalos kereskedői státusszal rendelkezünk.
A webáruházban feltüntetett árak bruttó árak, tartalmazzák a 27% ÁFA értéket! Az árváltozás jogát fenntartjuk!

A szállítási költséget a terméknél szereplő árak nem tartalmazzák, ezzel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat! A szállítási költség automatikus visszaigazolási folyamata fejlesztés alatt áll, türelmét köszönjük!

A megrendelt terméke(ke)t 30kg-ig az MPL futárszolgálat, afelett a PR Futárszolgálat kézbesíti. Lehetőség van személyes átvételre a Praktika Kft. székhelyén (7100 Szekszárd, Csonka u. 10.), illetve a Vevő is szervezhet fentiektől eltérő szállítást saját költségén, amennyiben azt költséghatékonyabbnak ítéli.


 

A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás:
1. A fogyasztót elállási jog illeti meg (Korm. rendelet 4. § (1) bek.) ), amennyiben a fogyasztó természetes személy.
2. A fogyasztó elállási jogát indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolhatja.
3. A fogyasztó elállási jogát 14 napon belül gyakorolhatja.
4. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
5. Írásban történő elállás esetén elegendő, ha a fogyasztó nyilatkozatát az elállási határidőn belül elküldi. A határidőn belüli elküldés bizonyítása a fogyasztót terheli.
6. Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 30 munkanapon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett összeget.
7. A fogyasztót elállás esetén kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a webshop nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket, azaz a különbözetet.
8. A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Letölthető tájékoztató, elállási nyilatkozat minta

 

A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás:
1. A megkötött szerződést iktatjuk, az a későbbiekben is hozzáférhető.
2. A szerződés nyelve magyar.


Elektronikus szerződéskötés lépései:
1. A terméket a "MEGRENDELEM" gombra kattintva teheti a kosárba.
2. A pénztárban lehetősége van regisztrálni, illetve regisztráció nélkül folytatni a vásárlást.
3. A vásárlás befejezésekor a mezőket töltse ki. A megadott adatok szerint történik a számlázás és a kiszállítás. Amennyiben korábban regisztrált, csak bejelentkezni szükséges.
4. Válassza ki a szállítás módját.
5. Válassza ki a fizetés módját.
6. Megrendelés feladása, az ASZF elfogadásával.
7. On-line rendelést követően Ön e-mail formájában egy visszaigazolást kap a megrendelés adataival.
8. A kiszállítással kapcsolatban Ön személyes visszaigazolást kap e-mailben.

Elállási jog

A honlapon, illetve telefonon keresztül történt vásárlás esetén a vásárló az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
Amennyiben a vásárolt áru mellé a vásárló nem kap a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

4-5. §-ában megjelöltek szerinti írásos tájékoztatót (azaz amennyiben a jelen Általános Vásárlási Feltételek nem tartalmaznak valamennyi, jogszabály által megkívánt követelményt), úgy az elállási jog az áru átvételének napjától számított 12 hónapon belül gyakorolható. Ha a tájékoztatásra 12 hónapon belül mégis sor kerül, az elállásra nyitva álló határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót a vásárló ténylegesen kézhez kapta.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Elállás esetén a kifizetett teljes vételár az elállási nyilatkozat eladó általi kézhezvételét követő 30 napon belül 100%-ban visszatérítésre kerül. A fogyasztót elállás esetén kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a webshop nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket, azaz a különbözetet.
Az elállási jog gyakorlása csak eredeti állapotának megfelelő, sértetlen, nem használt termékekre érvényes (használati utasítással ellátott áru az eredeti csomagolásban visszaküldve), ellenkező esetben, jogunkban áll az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárunk megtérítését követelni.
Amennyiben a kiszállított termék a kicsomagolást követően nem nyeri el a vásárló tetszését, a kiszállítást követő 14 napon belül visszaküldheti a számlával együtt címünkre: 7100 Szekszárd, Csonka utca 10. Kérjük, az árut ne utánvéttel adja fel, mert az ilyen módon visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Az áru ellenértékét bankon keresztül utaljuk vissza. Garanciánk csak sértetlen, nem használt termékekre érvényes.
A termékek esetleges cseréjét, alkatrészek pótlását postai úton, illetve futárszolgálattal bonyolítjuk. Kérjük, ilyen igénye esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +3674 315924-es telefonszámon, vagy levélben a 7100 Szekszárd, Csonka utca 10. címen.


 


 


 


 

I. Általános rendelkezések
1. A jelen ÁSZF (a továbbiakban: „ÁSZF") irányadó a Vevő és a Praktika tűzvédelmi Kft., (a továbbiakban: „Eladó") közötti áru-kiskereskedelmi, adásvételi szerződések esetén. A Vevőnek természetes vagy jogi személynek kell lennie (a továbbiakban: „Vevő").
2. Az Eladó által bármely Vevővel kötött minden kereskedelmi ügylet, áru vagy szolgáltatás adásvételére, illetve nyújtására irányuló szerződés a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik, és a jelen ÁSZF-et hivatkozás útján bele kell foglalni minden olyan szerződésbe, amely a Praktika tűzvédelmi Kft. és a Vevő között jön létre, továbbá az Eladó által a Vevőnek küldött minden írásbeli (elektronikus) árajánlatba. Amennyiben az egyedileg kötött szerződés és az ÁSZF valamely rendelkezése között ellentmondás van, a konkrét egyedi szerződési rendelkezést kell alkalmazni a felek jogviszonyára.
3. Azt a Vevőt, aki megrendelést ad a Praktika tűzvédelmi Kft. -nek, úgy kell tekinteni, hogy ismeri a jelen ÁSZF-et és az írásbeli megrendelés aláírásával elfogadta azt. A jelen ÁSZF a Praktika tűzvédelem www.praktikatuzvedelem.hu honlapján kerül a Vevők részére megismerhető módon közzétételre.
4. Az Eladó és a Vevő (a továbbiakban: „Felek") akár az adásvételi szerződésben, akár az írásbeli megrendelésben, illetve annak visszaigazolásában megállapodhatnak a jelen ÁSZF-től eltérő sajátos szerződési feltételekről, az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érintetlenül hagyása mellett. A jelen ÁSZF-től való eltérés vagy az arról történő lemondás csak írásbeli és a Felek által cégszerűen aláírt egybehangzó, kölcsönös nyilatkozat útján történhet.
5. Az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződésekre az aláírás napján hatályban lévő ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben az ÁSZF rendelkezései módosításra kerülnek, a módosított rendelkezéseket a korábban kötött szerződésekre csak abban az esetben lehet alkalmazni, amennyiben a Felek erről megállapodnak. Kifejezett megállapodásnak minősül, ha az Eladó a módosított ÁSZF-et postai úton tértivevényes ajánlott küldeményként vagy más igazolható formában közli a Vevővel, aki az ellen a kézhezvételt követő 8 napon belül írásban kifejezetten nem tiltakozik.

II. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. A konkrét adásvételi szerződés tárgyát a Vevő írásbeli megrendelésében, e-mailben (a honlapról elérhető) annak az Eladó által történő írásbeli visszaigazolásában, illetve a szerződés erre szolgáló külön mellékletében kell részletesen megjelölni, illetve felsorolni. A szállított áru az alábbi: Termék.
2. Az Eladó által a Vevő részére küldött, illetve közölt árajánlat csupán tájékoztató jellegű, nem tekinthető a Ptk. 211.§ szerinti teljes körű szerződéses ajánlatnak. Az árajánlat írásbeli elfogadásával, illetve visszaigazolásával a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben foglalt fizetési feltételeknek megfelel. Az árajánlat, illetve az adásvételi szerződés alapján a Vevő által az Eladónak megküldött írásbeli megrendelés a Vevőre nézve kötelező erejű és általa vissza nem vonható, illetve egyoldalúan nem módosítható. A megrendelést e-mail útján, igazolható formában, a www.praktikatuzvedelem.hu által rendelkezésre bocsátott, illetve a cég honlapjáról letölthető megrendelési oldalon kell elküldeni. A megrendelésnek az Eladó általi írásbeli visszaigazolását úgy kell tekinteni, hogy az létrehozza a Felek közötti adásvételi szerződést az Általános Szerződési Feltételek szerint.

III. ÁRAK
1. A mindenkor alkalmazandó bruttó, eladási árakat a Praktika tűzvédelmi Kft. www.praktikatuzvedelem.hu honlapján a Vevők számára hozzáférhető módon közzéteszi. A termék árak darabonként (vagy ettől eltérő egységenként) értendőek. A felek a konkrét adásvételi szerződésben megállapodhatnak az árjegyzékben feltüntetettől eltérő eladási árban is (e-mailben). Az Eladó bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a közzétett hatályos árjegyzéket, melyet a termék mellett egyértelműen megjelenít. Az Eladó köteles a megrendelés időpontja előtt a cég honlapján közzétenni a módosított árjegyzéket. Az akciós árakat a termék típus pontos meghatározása mellett, az adott időszakot egyértelműen meghatározva.

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. A teljes vételár megfizetéséig, illetve a fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítésének időpontjáig az Eladó tulajdoni jogfenntartással él. Ennek alapján a Vevő a teljes vételár kiegyenlítéséig az árut nem értékesítheti, nem terhelheti meg, nem adhatja másnak használatába és köteles azt megszakítás nélkül birtokában tartani. A Vevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségei teljes kiegyenlítésének időpontjáig az Eladó bármikor és bárhogyan rendelkezhet az áru felől.
2. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, az Eladó visszaszállíthatja saját telephelyére az árut mint saját tulajdonát. A visszavétel a fizetési kötelezettség teljesítésére történő írásbeli felszólítást követően bármikor, és a Vevő költségére történik. A Vevő köteles az áru visszavételének céljából az Eladó képviselőit kérésükre beengedni, és tűrni az áru elszállítását. A Vevő köteles a szállítást követően azonnal, utánvéttel és a Praktika tűzvédelmi Kft. üzletében (7100 Szekszárd, Csonka u. 10.) azonnal kifizetni a szerződés szerinti vételárat az Eladó részére, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodtak meg. A számlát akkor kell időben kifizetettnek tekinteni, ha annak teljes összegét jóváírja az Eladó.
3. A fizetési kötelezettségek teljesítése történhet:

- szerződött partnereinknek - a Magyar Posta Zrt.-nek és a PR Futárszolgálatnak - átvételt követően azzal egy időben készpénzben,

- személyes átvétel esetén készpénzben az üzletben,

- banki előre utalással: OTP Bank 11746005-20057248 számú bankszámlájára történő utalással.


4. Az eladási ár vagy bármely jogcímen fennálló egyéb tartozás késedelmes fizetése esetén annak teljes összege után a Vevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles Eladó részére megfizetni.
5. Amennyiben a Vevő valamely vételár részlettel, illetve egyéb fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik, a még ki nem fizetett vételár részletek és egyéb tartozások azonnal egy összegben esedékessé válnak, tekintet nélkül a szerződésben egyébként kikötött fizetési módra vagy fizetési feltételekre.
6. Az Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és az árut visszaszállítani, amennyiben a Vevőnek az Eladóval szemben bármilyen jogcímen lejárt tartozása van. Az Eladó elállása vagy felmondása esetén az eszközök elhasználtságának arányában használati díjat állapíthat meg, melynek mértéke minden megkezdett naptári hónapra számítva a mindenkori listaár nettó értékének 3%-a, és amelyet a Vevő köteles az Eladó bankszámlájára egy összegben az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalni.
7. A Vevő köteles az Eladó elállása, felmondása vagy a Vevő egyéb szerződésszegése következtében az Eladót ért minden kárt megtéríteni, különösen, de nem kizárólagosan az esetleges jogi vagy hatósági díjakat, illetékeket, igazolt ügyvédi díjat és perköltséget.
8. Amennyiben a Vevő nem teljesíti az Eladóval szemben fennálló bármilyen fizetési kötelezettségét, az Eladó jogosult követelésének teljes összegét a kamatokkal, díjakkal és járulékos költségekkel együtt a Vevővel szemben esetleg fennálló bármilyen jogcímű tartozásába beszámítani (ideértve bármilyen jóváírási értesítést, kölcsönt, visszatérítést, diszkontot, engedményeket vagy rabatokat, stb.)
9. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, az Eladó jogosult felfüggeszteni minden szállítást a Vevő részére a tartozás teljes kiegyenlítéséig, valamint az esetleges folyamatban lévő vagy hátralékos megrendeléseket és szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, illetve azoktól elállni. Az Eladó jogosult továbbá ilyen esetben visszavonni minden olyan utólagos engedményt, diszkontot vagy rabatot, amelyet esetleg biztosított a Vevő részére, de még nem írt jóvá, illetve nem fizetett ki.
10. A Vevő semmilyen jogcímen nem jogosult fizetési kötelezettségéből levonást végezni vagy abból visszatartani, az ilyen levonás, illetve visszatartás a fizetési kötelezettség elmulasztásának tekintendő és az erre vonatkozó, a jelen ÁSZF-ben, illetve az adásvételi szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak rá.
11. Amennyiben a Vevőnél kétség merül fel fizetőképességét illetően, illetve megszegte a jelen ÁSZF-ben, illetve az adásvételi szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségeit, az Eladó jogosult a vételár esetleges szállítási költségekkel és ÁFÁ-val, valamint egyéb járulékokkal növelt teljes bruttó összegének erejéig előleget bekérni. A Vevő fizetőképességét illető kétséget kell vélelmezni, ha a Vevő két egymást követő esetben több mint kéthetes késedelemmel teljesítette fizetési kötelezettségeit.

V. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
1. Ha a megrendelt áruk Készletezett Áruk, a szállítási idő a megrendelés kézhezvételét követő max. 4 munkanap. A Nem Készletezett Áruk esetében a szállítási határidőt az ajánlat, a megrendelés visszaigazolása, illetve a szerződés tartalmazza.
2. Amennyiben az Eladónak az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez hatósági vagy egyéb engedélyre van szükséges, a teljesítési, illetve szállítási határidők az engedélyek beszerzéséhez szükséges időtartammal meghosszabbodnak.
3. Amennyiben az Eladónak az adásvételi szerződés teljesítéshez szükséges hatósági vagy egyéb engedélyt nem sikerül beszereznie, jogosult erre hivatkozással a szerződéstől elállni.
4. A szállítási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a megrendelt áruk a határidő legkésőbb utolsó napján elhagyják az Eladó raktárát, illetve telephelyét, a Vevőnek vagy a fuvarozónak történő átadás útján. Az eladó jogosult a szállítási határidőn belül bármikor szállítani, a Vevő előzetes értesítése mellett.
5. Az Eladó vállalja, hogy az árukat olyan csomagolásban szállítja, amely biztosítani tudja az áruk kellő védelmét a károsodás ellen, amíg azok a Vevőnek átadásra nem kerülnek.
6. A Vevő köteles az áru átvételekor haladéktalanul aláírni a szállítás alapjául szolgáló szállítólevelet, és az árut átvizsgálni, valamint a szállítólevélen feltüntetni az esetleges hiányokat, illetve hibákat. A mennyiségi hiányt haladéktalanul a szállítólevélen, a látható egyéb hibákat pedig 3 napon belül köteles a Vevő az Eladónak bejelenteni, a határidő leteltét követően az Eladó erre vonatkozó reklamációt nem fogad el (a Vevő az árut addig használatba nem veheti).
7. A Vevő köteles részszállításokat elfogadni az Eladótól.
8. Az Eladó jogosult az olyan akadályoztatásnak megfelelő időtartammal meghosszabbítani a szállítási határidőt, amelyet nem lehetett megelőzni minden óvintézkedés vagy erőfeszítés ellenére sem, vagy amelyet olyan intézkedés okozott, melyet a Vevő kért, illetve amely akadályoztatás jellegénél fogva nem az Eladó érdekkörében merült fel. Az Eladó ugyancsak a Vevő részére járó minden kompenzáció nélkül mentesül teljesítési kötelezettsége alól, amennyiben a jelen cikk 9. bekezdésében meghatározott vis maior esemény merült fel.
9. Vis maior eseménynek minősülnek az olyan felelősséget kizáró rendkívüli események, illetőleg körülmények, amelyek időlegesen, hosszabb időszakra vagy tartósan akadályozzák az Eladót kötelezettségeinek teljesítésében (különösen, de nem kizárólagosan a sztrájk, természeti katasztrófa, a kötelező jogszabályi előírások változásai, tűzvész, közúti forgalmi akadályok, baleset stb.) és amelyek a szerződéskötés után következnek be.

10. A megrendelt terméke(ke)t 30kg-ig az MPL futárszolgálat, afelett a PR Futárszolgálat kézbesíti. Lehetőség van személyes átvételre is a Praktika Kft. székhelyén (7100 Szekszárd, Csonka u. 10.), illetve a Vevő is szervezhet fentiektől eltérő szállítást saját költségén.

VI. AZ ÁRUKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI JOGCÍM FENNTARTÁSA ÉS A KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA
1. A Vevő akkor szerzi meg teljes körűen az árukhoz fűződő tulajdonjogot, amikor kifizeti a teljes vételárat és teljesít bármely és minden egyéb pénzügyi kötelezettséget is, amellyel az Eladó felé tartozik.
2. Az árura vonatkozó kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor az árut a Vevőnek átadják, illetve leszállítják a Vevő által meghatározott helyre.

VII. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS
1. Az Vevő köteles az átvételkor haladéktalanul ellenőrizni azt minőségi és mennyiségi szempontból, és az esetleges reklamációkat az alább részletezett határidőn belül benyújtani, a Praktika tűzvédelmi Kft. által a Vevő rendelkezésére bocsátott, a letölthető „Jegyzőkönyv fogyasztói panaszról” nevű dokumentumának használatával. A Vevő köteles az átvételkor azonnal, vagy legkésőbb 1 munkanapon belül írásban benyújtani a látható hibákra vonatkozó minőségi kifogásait. A jótállás hatálya alá tartozó rejtett hibákat a Vevő köteles a jótállási határidő alatt, de közvetlenül a hiba felfedezését követően írásban bejelenteni az Eladó felé.
2. Hibás áruk szállítása esetén a Vevő elsősorban a hiba (hibák) kiküszöbölésére jogosult, a hibás árunak vagy egy részének kijavítása vagy kicserélése útján (ha a hibákat nem lehet kijavítani, vagy az aránytalan költséggel járna, illetve a Felek a minőségi kifogás rendezésének erről a módjáról állapodtak meg). Amennyiben a kijavítás, illetve kicserélés nem lehetséges, a Vevő kérheti az áru vételárának leszállítását (árengedmény).
3. A szavatossági, illetve jótállási időn belül bejelentett jogos hibák esetében az Eladó köteles a javítást a saját költségére lebonyolítani. A Vevő köteles a saját költségére és felelősségére megküldeni a hibás árut az Eladó részére, illetve azt személyesen eljuttatni az Eladó székhelyén működő márkaszervizbe. Az Eladó köteles a kijavított árut 30 napon belül visszaküldeni a Vevőnek.
4. Az Eladó nem felelős a normál kopás, a szakszerűtlen kezelés és/vagy a Vevő vagy harmadik fél által végzett javítás, a használati útmutatóval ellentétes használat, az erőszakos külső behatás vagy a helytelen tárolás következtében fellépő hibákért.
5. A kellék, termék szavatossággal, illetve a jótállással kapcsolatban részletes információk az alábbi letölthető dokumentumban találhatók.

Letölthető részletes tájékoztató itt: „Tajekoztato_A_kellekszavatossagrol__a_termekszavatossagrol_es_a_jotallasrol”

VIII. AZ INFORMÁCIÓK BIZALMAS KEZELÉSE
Minden reklámanyagot, műszaki adatot vagy az árukról szóló egyéb információkat, amelyeket az adásvételi szerződés megkötése, illetve teljesítése során nyújt Eladó a Vevő részére, marketing megállapodás vagy kölcsönös marketingtevékenységre vonatkozó megállapodás alapján kell szolgáltatni. Ezen anyagok bármilyen felhasználása csak az Eladó kifejezett írásbeli jóváhagyása esetén megengedett. A Vevő köteles az Eladó által bizalmasként megjelölt információkat megőrizni és gondoskodni arról, hogy azok illetéktelen harmadik személy tudomására ne kerüljenek. Amennyiben a Vevő megszegi ezen pontban foglalt kötelezettségeit, az Eladó jogosult a Vevővel fennálló bármely szerződéses jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani, beleértve ebbe az utólagos árengedményre (bonusz) vonatkozó megállapodásokat is, valamint megtagadni a Vevő részére egyébként járó bonusz kifizetését.

IX. VÉDJEGYHASZNÁLAT
1. A jelen ÁSZF minden olyan védjegyre, márkára, logóra vagy kereskedelmi névre vonatkozik, amely a Praktika tűzvédelmi Kft. és a www.praktikatuzvedelem.hu tulajdonában áll, vagy amelyekre nézve jogokkal rendelkezik, a továbbiakban: „Védjegyek".
2. A Vevő számára kifejezetten tilos a „Praktika tűzvédelem" Védjegyek bármilyen használata üzleti irataiban, eltekintve a terméknév egyszerű idézésétől vagy az arra való hivatkozástól, a kérdéses terméket érintő tényleges kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben.
Ezen túlmenően szigorúan tilos a logók, grafikák és a www.praktikatuzvedelem.hu Védjegyekből vett egyéb megkülönböztető jelek vagy a Praktika Tűzvédelem hirdetéséből vett más jellegzetességek használata, kivéve, ha beszerezték a Praktika Tűzvédelmi Kft. előzetes írásbeli jóváhagyását.
3. Bármilyen reklámkampányt, amely bármilyen módon megemlíti a Praktika Tűzvédelem Védjegyek bármelyikét, vagy a Vevő hirdetéséből vett jellegzetességeket, be kell nyújtani társaságunkhoz, amely fenntartja azt a jogot, hogy elvégezze az általa kívánt változtatásokat az említett kampányon, saját belátása szerint meghatározza a Praktika Tűzvédelem Védjegyek használatának módját, és elutasítsa a benyújtott kereskedelmi vagy reklámprojektet, ha az összeegyeztethetetlennek látszik a Praktika Tűzvédelem Védjegyeinek imázsával, vagy ha a kérdéses termékek teljes értékesítési számadatai nem elégségesek.
4. Ezek teljesítésének érdekében a Vevő köteles minden hirdetési kampányt benyújtani az Praktika Tűzvédelmi Kft.- hez annak jóváhagyása céljából, mielőtt beindítaná azokat, kellő időt hagyva az elbírálásra.

X. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
A Vevő ezennel jóváhagyja, hogy az Eladó feldolgozza és tárolja a Vevő azon személyes adatait, amelyek szükségesek az adásvételi szerződés megvalósításához. Az Eladó vállalja, hogy ezen információkat nem tárja fel harmadik fél előtt, kivéve ha a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik együtt, pl. futárszolgálatok. Ilyen esetekben a harmadik fél a részére átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult felhasználni, illetve további személyeknek átadni, az adatok bizalmasan kezeli..

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük a Vevőtől, amelyek melyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenek (számlázás, szállítás).

A kapott, Vevő azonosításához szükséges adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a rendelés teljesítéséhez használjuk fel! Eladó a későbbiekben sem használja fel a személyes adatokat más célra, pl. kéretlen hírlevél küldésre.

Vevő vállalja, hogy az adataiban történő változás(oka)t jelzi Eladó felé, vagy az „Adatlap” menüpontban rögzíti a változásokat, hogy a későbbiekben történő megrendelés teljesítése zökkenőmentes lehessen. Amennyiben Vevő nem tartja naprakészen adatait, Eladó a teljesítés meghiúsulásából eredő költségeket, pl. a régi, rossz címre történő kézbesítés díját, vagy többletköltséget, mint pl. a csomag újraküldésének díját Vevőre hárítja.

A személyes adatokat a Vevő írásbeli kérésére töröljük rendszerünkből.


 

XI. ALKALMAZANDÓ JOG
A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályait kell alkalmazni.

XII. ILLETÉKESSÉG
A jelen ÁSZF-ből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely felek közötti jogvita elbírálására a perértéktől függően hatáskörrel rendelkező Tolna Megyei Bíróság, kizárólagosan illetékes.


 


BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Elérhetőségek:

Elnök: Mátyás Tibor

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 0630-6370-047

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Fogadóóra helye, ideje:

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet 312. szoba

H - Cs: 8.00 – 12.00, 13.00 - 16.00

P : 8.00 - 11.00

 

PANASZ BEJELENTÉSE:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.  A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét

  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét

  • ha az eljárásra a lakóhelye szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testületet választja, a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát

  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait

  • a nyilatkozatát arra nézve, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését.

  • a nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor

  • a testület döntésére irányuló indítvány

  • a fogyasztó aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozásnak az írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Békéltető testületi eljárás megindítására irányuló kérelmét az alábbi nyomtatvány felhasználásával is benyújthatja:

nyomtatvány letölthető innen: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=panasz_bejelentese

 

Tájékoztatás az eljárás menetéről:

Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Online vitarendezés:

 

Az online vitarendezési platform legkésőbb 2016. január 9-től bármelyik európai uniós tagországból igénybe vehető a határon átnyúló online viták rendezésére!

 

Ha nem sikerül közvetlenül a kereskedővel megegyezni a megrendelt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos vita során, akkor a platformon keresztül az alternatív vitarendezési fórumok (Magyarországon a békéltető testületek, külföldön a hasonló szervezetek, elnevezésüktől függetlenül) segítségével ingyen – külföldön adott esetben olcsón – és a bírói útnál jóval gyorsabban rendezheti ezt el. A magyarországi fórum előtti eljárás zárulhat a felek közötti egyezséggel, amely kötelező erővel bír a felekre nézve. Ha ezt nem sikerül elérni, akkor a vállalkozás alávetése esetén kötelezést tartalmazó határozattal, mely szintén kötelező erejű, ennek hiányában pedig ajánlással, amely nem köti a feleket, viszont ha a vállalkozás nem teljesíti az ajánlásban foglaltakat, a békéltető testület 60 nap elteltével nyilvánosságra hozza az adatait, az ügy leírását (a fogyasztó adatai nélkül) és az ajánlást.

 

Az online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Milyen típusú viták esetén vehető igénybe az online vitarendezési platform?

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén van erre lehetőség. Tehát ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó az interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, és ennek kapcsán egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy másik tagállamban van (de előfordulhatnak olyan tagállami előírások is, amely alapján egy és ugyanazon tagállamból is igénybe vehetik a felek a platform eljárását).

Az online vitarendezési platform elérhetősége

Az Európai Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek, valamint a letelepedett online piacoknak egy linket kell elhelyezniük a honlapjukon, amely az online vitarendezési platformra mutat, a fogyasztók számára könnyen elérhető helyen. Amennyiben a szerződéskötés e-mailben történt, a kereskedőnek az ajánlattételt tartalmazó e-mailje tartalmazza az elérhetőséget. Ezen felül megtalálható a Budapesti Békéltető Testület és az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetének honlapján is, illetve az Európai Unió tájékoztató oldalain (mint például az Európa Önökért portál: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm).

Minden európai uniós tagállam, így Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el. Elérhetőségei:

 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

A tanácsadók megválaszolják a kérelem benyújtására vagy a csatolandó dokumentumokra vonatkozó kérdéseket, illetve tájékoztatást nyújtanak a platform működésével, vagy az alternatív vitarendezési fórum eljárási szabályaival kapcsolatban. Ezeken felül általános tájékoztatás is kérhető az online vitarendezési kapcsolattartó ponttól az adott országban érvényesíthető fogyasztói jogokról.


 

Panaszbenyújtás

Magyarországon ilyen jellegű vitarendezésre csak a fogyasztó kezdeményezésére van lehetőség. Az online vitarendezési platformon található egy elektronikus űrlap, amelyet a panasszal élőnek hiánytalanul ki kell töltenie.

 

Az online vitarendezési platformon keresztül az Európai Unió összes hivatalos nyelvén van lehetőség a panasz benyújtására. Továbbá a platform az esetleg szükséges fordításokhoz fordítóprogramot működtet, ezért az sem jelenthet problémát, ha nem beszéli annak az országnak a hivatalos nyelvét, amelyben a kereskedő telephelye van.

A panasz benyújtásához szükséges adatok

A panasz benyújtásakor a következő információkat kell megadni az elektronikus űrlapon:

–          A fogyasztó neve, e-mail címe és postai címe (ha van, akkor a képviselő neve, e-mail címe és postai címe is)

–          A kereskedő neve és e-mail címe, weboldala és postai címe (ha van, akkor a képviselő neve, e-mail címe és postai címe is)

–          A fogyasztó vagy képviselője által ismert nyelv vagy nyelvek

–          Az ellenérdekű fél által ismert nyelv, amennyiben ez az adat rendelkezésre áll

–          A panasszal érintett áru vagy szolgáltatás típusa

–          Az árut vagy a szolgáltatást valamely honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül kínálta-e fel a kereskedő és rendelte-e meg a fogyasztó.

–          A megvásárolt áruk vagy szolgáltatások ára

–          Az áruk vagy szolgáltatások vásárlásának időpontja

–          Közvetlen kapcsolatba lépett-e a fogyasztó a kereskedővel

–          Korábban már foglalkozott-e valamely alternatív vitarendezési fórum vagy bíróság a jogvitával

–          A panasz típusa

–          A panasz ismertetése

–          Ha ismert, akkor az az alternatív vitarendezési fórum vagy fórumok, amelyet vagy amelyeket a kereskedő köteles igénybe venni, vagy amely vagy amelyek igénybevételére elkötelezte magát.

Csatolandó dokumentumok

Érdemes a kitöltött űrlaphoz csatolni minden dokumentumot, amely alátámasztja a panaszban foglaltakat. Ezek lehetnek – a teljesség igénye nélkül – a szerződés és a panasz típusától függően az adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, jótállási jegy, a vállalkozással folytatott e-mailezés vagy levelezés, fényképek. A kérelmezőknek többféle lehetősége van ezek becsatolására, például feltölthetnek szkennelt dokumentumokat, fényképeket, vagy ha valamilyen dokumentum már eleve elektronikusan áll rendelkezésre (például számla), akkor a platformra ezeket is mind fel lehet tölteni. Ezzel annyiban gyorsítható meg az eljárás, hogy elkerülhető a későbbi hiánypótlásra felszólítás.

Hiánypótlás

A panaszt benyújtó fél kap egy értesítést a platformtól arról, hogy a panaszt nem lehet tovább feldolgozni mindaddig, amíg a hiányzó információkat meg nem adja.

Kérelem módosításának lehetősége

A platformon lehetőség van arra, hogy elektronikus űrlap vázlatát a fogyasztó elmentse, és később vissza tud lépni, illetve tudja szerkeszteni az űrlapot, mielőtt elküldené.

Mielőtt igénybe venné az online vitarendezési platformot...

Elsőként mindenképpen meg kell próbálni közvetlenül a kereskedővel rendezni a vitás kérdést, mivel az alternatív vitarendezési fórumok ezt előzetes eljárási feltételként szabhatják, amelyet a fogyasztónak valahogy bizonyítania is kell tudni, hogy ezt megtette. (Online viták esetén kézenfekvő az e-mail-t választani a kereskedővel való kapcsolattartásra.) A Budapesti Békéltető Testület eljárásában szerepel ez az előzetes feltétel, más tagállam alternatív vitarendezési fórumainak eljárási szabályairól pedig az ország online vitarendezési kapcsolattartó pontjainál lehet érdeklődni.

Magyarországon a békéltető testületek feladata az alternatív vitarendezési eljárás lefolytatása fogyasztó és kereskedő közötti vitákban.

A kérelmem eljutása az eljáró fórum elé, egyéb teendők

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintett feleknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás, az online vitarendezési platform továbbítja a panaszt ehhez a fórumhoz. Ha a feleknek nem sikerül ebben 30 napon belül megegyezni, vagy ha a platform nem tud a benyújtott adatok alapján egy olyan alternatív vitarendezési fórumot sem azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, nincs mód a panasz további feldolgozására. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület rendelkezik kizárólagos illetékességgel 2015. szeptember 11-től a határon átnyúló online fogyasztói jogviták elbírálására. Eljárási szabályaink szerint az előbb jelzett dátumtól a magyar kereskedő nem utasíthatja vissza az eljárást, sőt, együttműködési kötelezettsége van.

Az alternatív vitarendezési fórum meghatározásának módja

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező alternatív vitarendezési fórumokat a platform az űrlapon megadott lakóhely/tartózkodási hely alapján, és a vitához kapcsolódó ágazat alapján határozza meg.  Azért fontosak ezek az adatok, mert ugyan Magyarországon egyetlen alternatív vitarendezési platformnak – a Budapesti Békéltető Testületnek – van kizárólagos illetékessége a határon átnyúló online fogyasztói jogvitákban, ám más uniós országokban eltérő lehet a rendszer. Például Németországban külön fórumok foglalkoznak a járműjavítás, ruhatisztítás és más gazdasági ágazatok területén (építőipar, rádió- és televízió stb.) felmerült vitákkal.

Magyarországi illetékesség

Magyarországon kizárólag a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Költségek

A Magyarországon kizárólagos illetékességű Budapesti Békéltető Testület eljárása ingyenes. Amennyiben fontolóra veszi, hogy más tagállam alternatív vitarendezési fórumában állapodik meg a kereskedővel, mindenképpen kérjen erre vonatkozó információt az adott tagállam online vitarendezési kapcsolattartó pontjától erre vonatkozóan. Mindemellett, bár jogszabály szerint a fogyasztótól maximum névleges díj kérhető, ez esetenként elérheti az 50-100 eurót vagy meg is haladhatja. Amikor már egy alternatív vitarendezési fórum elé kerül a panasz, a fórum kötelezően tájékoztatja a feleket – eljárási szabályai mellett – az eljárás költségeiről is, de érdemes már a fórum kiválasztása előtt érdeklődni erről.

Idegen nyelvű eljárás

Az online vitarendezési platform biztosítja az eljáráshoz szükséges fordításokat, ilyen jellegű probléma miatt a fogyasztónak semmilyen problémája nem származhat ebből az eljárás során.

Személyes megjelenés

Nem, az ilyen típusú ügyekben általában írásbeli az eljárás. Csak akkor van rá mód, hogy az eljárás során a fórum kötelezze a feleket a személyes megjelenésre, ha a fórumra vonatkozó előírások ezt lehetővé teszik és a felek is beleegyeznek.

Az eljárás időtartama

Az eljárás maximum 90 napot vehet igénybe onnantól kezdve, hogy a kérelem hiánytalanul beérkezett. Ez az időtartam az Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb.

Ha nem sikerült az online vitarendezés során megoldást találni a jogvitára:

Attól, hogy egy fogyasztó részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése érvényesítéséhez.

Kérheti például bíróságtól európai fizetési meghagyás kibocsátását, amelyhez egy formanyomtatványt kell kitölteni. Hiánytalan kitöltés esetén a bíróság 30 napon belül kibocsátja a fizetési meghagyást. A kibocsátás után a kötelezettnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy vitassa a követelést, egyébként végrehajthatóvá válik. Ha vitatja a követelést, akkor pedig per formájában folytatódik az eljárás. Ha a fogyasztó úgy dönt, választhatja rögtön a peres utat is, amelyet a bírósághoz benyújtott keresetlevéllel tud megindítani. Kérés esetén ezekről a lehetőségekről az online vitarendezési kapcsolattartó pontok tájékoztatják a fogyasztót.

 

 

 

 

Érvényes: 2018.03.21.-től visszavonásig.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályait a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

ÁSZF letöltési lehetőség